Καλέστε για ραντεβού: 210 7470650 - 6972 774 782

Καλέστε για ραντεβού: 210 7470650 - 6972 774 782

Ένθετα – Επένθετα

Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατικές κατασκευές είτε από πολυμερές υλικό είτε από πορσελάνη.

Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που χρειάζεται να ενισχυθεί το δόντι εξαιτίας απώλειας μεγάλης ποσότητας οδοντικής ουσίας. Επίσης, είναι η ιδανικότερη λύση σε περιπτώσεις που χρειάζεται να δημιουργηθεί σωστό σημείο επαφής.

Το ένθετο-επένθετο-υπερένθετο δομείται από τον οδοντοτεχνίτη εκτός στόματος μετά από λήψη αποτυπώματος στο ιατρείο. Η υπερκατασκευή αυτή συγκολλάται στο δόντι με ειδική διαδικασία και η πρόγνωση της βιωσιμότητάς της είναι άριστη.

Η εν λόγω κατασκευή αναπληρώνει το δόντι που λείπει καλύπτοντάς το σαν “καπάκι”. Είναι μεγαλύτερης αντοχής από ένα απλό σφράγισμα και ακόμα καλύτερης αισθητικής. Σε σχέση με τις στεφάνες (θήκες) είναι πιο συντηρητική διαδικασία, επειδή δεν τροχίζεται όλο το δόντι περιμετρικά- απλά συμπληρώνεται με την κατασκευή αυτή το τμήμα του δοντιού που λείπει. Επιπλέον, αν κριθεί αναγκαίο στο μέλλον, το δόντι θα είναι δυνατόν να τροχιστεί προκειμένου να τοποθετηθεί στεφάνη.