Καλέστε για ραντεβού: 210 7470650 - 6972 774 782

Καλέστε για ραντεβού: 210 7470650 - 6972 774 782

Ενδοδοντική Θεραπεία

Τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία;

Ως ενδοδοντική θεραπεία ορίζεται η οδοντιατρική εργασία κατά την οποία ο οδοντίατρος επεμβαίνει στο εσωτερικό του δοντιού του ασθενούς. Στην ουσία πρόκειται για τη γνωστή μας απονεύρωση, και θεραπεύει τα δόντια, όταν αυτά φλεγμαίνουν εσωτερικά. Η ενδοδοντική θεραπεία ενός δοντιού στοχεύει στη διατήρησή του για πολλά χρόνια.

Τα δόντια αποτελούνται από τη μύλη και τις ρίζες. Η μύλη είναι το τμήμα του δοντιού που είναι ορατό, ενώ οι ρίζες βρίσκονται μέσα στα ούλα. Στη ρίζα υπάρχει ένας πολύ μαλακός ιστός, ο πολφός. Ο πολφός περιέχει έναν μεγάλο αριθμό νεύρων, αγγείων, αλλά και εξειδικευμένων κυττάρων που είναι υπεύθυνα για τη διάπλαση των δοντιών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Βρίσκεται μέσα στο ριζικό σωλήνα του δοντιού και όταν παρουσιάζει φλεγμονή ή έχει νεκρωθεί, τότε είναι αναγκαία η εφαρμογή της ενδοδοντικής θεραπείας.

Ποια είναι η κατάσταση του δοντιού που χρήζει ενδοδοντικής θεραπείας;

Το δόντι του οποίου ο πολφός είτε φλεγμαίνει, είτε έχει νεκρωθεί μπορεί να εμφανίζει ισχυρό πόνο στην περιοχή και δυσκολία στη μάσηση. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί οίδημα στα ούλα γύρω από το δόντι ή μεγάλη ευαισθησία στο ζεστό ή στο κρύο. Όμως, σε μερικές περιπτώσεις δεν εμφανίζεται κανένα σύμπτωμα.

Πότε ένα δόντι χρειάζεται απονεύρωση;

Όπως προαναφέρθηκε, η θεραπεία της απονεύρωσης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μόλυνσης ή νέκρωσης του πολφού του δοντιού. Οι καταστάσεις αυτές ενδεχομένως να προκύπτουν από:

  • Βαθύ σπάσιμο δοντιού πολύ κοντά στον πολφό που έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση του πολφού
  • Μόλυνση του πολφού από προχωρημένη τερηδόνα έχοντας ως αποτέλεσμα την πρόκληση φλεγμονής, λόγω συσσώρευσης μικροβίων
  • Τραυματισμό δοντιού, είτε από καθημερινά μικρά χτυπήματα, είτε από ισχυρή σύγκρουσή του. Επίσης, ο βρουξισμός, δηλαδή το τρίξιμο δοντιών, είναι ένας παράγοντας που ευνοεί την εφαρμογή ενδοδοντικής θεραπείας σε κάποια δόντια.

Πώς γίνεται η απονεύρωση;

Κατά την απονεύρωση σκοπός είναι η αφαίρεση του μολυσμένου ή νεκρωμένου πολφού. Στη συνέχεια, ο ριζικός σωλήνας του πάσχοντος δοντιού εμφράζεται χρησιμοποιώντας γουαταπέρκα, ένα υλικό που είναι απόλυτα βιοσυμβατό. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται μελλοντική επαναμόλυνση του δοντιού. Τέλος, το δόντι σφραγίζεται μόνιμα ή τοποθετείται πάνω σε αυτό στεφάνη.

Είναι μια επίπονη θεραπεία;

Η απονεύρωση δεν είναι καθόλου επώδυνη, καθώς γίνεται τοπική αναισθησία στην περιοχή που πρόκειται να εφαρμοστεί η θεραπεία.

Πόσα ραντεβού χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί μια απονεύρωση;

Τα ραντεβού που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Ειδικότερα, η θεραπεία ενός δοντιού με ζωντανό πολφό μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ένα ραντεβού. Αντιθέτως, οι περιπτώσεις νεκρωμένου πολφού είναι πιο απαιτητικές και συχνά χρειάζονται παραπάνω ραντεβού, συνήθως δύο. Το διάστημα μεταξύ των δύο ραντεβού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τις δέκα ημέρες. Αυτό συμβαίνει γιατί τοποθετούνται ειδικά φάρμακα στη ρίζα του δοντιού, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αντισηψίας.

Γιατί είναι προτιμότερη η απονεύρωση από την εξαγωγή του δοντιού;

Η εφαρμογή ενδοδοντικής θεραπείας είναι προτιμότερη από την εξαγωγή του δοντιού. Αυτό συμβαίνει γιατί η εξαγωγή ενός δοντιού σημαίνει την άμεση αποκατάσταση του με γέφυρα ή εμφύτευμα. Η τοποθέτηση γέφυρας ή εμφυτεύματος έχει μεγαλύτερο κόστος και θα υποβάλλει τον ασθενή σε περισσότερη ταλαιπωρία απ’ ότι μια απλή απονεύρωση. Εξάλλου, το φυσικό δόντι δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια καμία οδοντιατρική εργασία.

Εάν χρειάζεστε ενδοδοντική θεραπεία θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν πεπειραμένο Οδοντίατρο με γνώσεις ενδοδοντολογίας,  όπως ο Δρ. Κυριάκος Κόκκινος. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας για να προσφέρετε στα δόντια σας τη φροντίδα που τους αξίζουν.